Telefon

+47 763-38 58 58

Mail

harald@haraldpartners.se

Adress

Villagatan 13
114 32 Stockholm

Harald & Partners

Kontakt

Kontakt

Harald & Partners har många års erfarenhet av företagsrådgivning med betoning på finansierings­lösningar i olika former. Med hög kompetens, ett stort nätverk och kreativa finansiella lösningar medverkar vi till värdeskapande företags­utveckling. Vi finns på Villagatan 13 i Stockholm men jobbar över hela landet.

Våra kunder är i första hand mindre och medelstora företag som be­finner sig i förvärvs, tillväxt eller rekonstruktions­faser. Vi jobbar även lång­siktigt med bolag där finansiella frågor är en stående punkt i verksamhets­planeringen. Vi jobbar tillsammans med ett stort nätverk av partners som kan bidra med kapital och specialist­kompetens.

Det faktum att vi inte bara är rådgivande utan också aktivt bidrar till att tillföra kapital är, tillsammans med vår långa erfarenhet, det som gör oss till en särskilt värdefull finansiell rådgivare. Gedigen kunskap om och goda kontakter med banker samt andra finansinstitut effektiviserar våra kunders ekonomiska planering.

Affärsområden


Tillväxt

Förvärv

Rekonstruktion

Styrelseuppdrag

Created by Patrycja Kuracińska / Noun Project

Tillväxt

Vi hjälper företag som växer och behöver säkerställa sin finansiering. Under bolagets livscykel så är behovet av likviditet ofta en mycket avgörande fråga. Det gäller under dom tidiga faserna men även när verksamheten expanderar. Harald & Partners bistår med bank­upphandling och överbryggnings­krediter så att företaget kan fortsätta utvecklas.

Created by Massimo Ippolito / Noun Project

Förvärv

Vi hjälper företag med förvärv där finansierings­lösningen ofta är en avgörande faktor. Vår erfarenhet är att många förvärv försenas, försvåras eller faller p.g.a. att köparen inte lyckas hitta en bra finansiering. Harald & Partners kunskaper om hur bankerna ser på förvärvs­finansieringar tillsammans med egen och partners förmåga att bidra med lån o/e eget kapital möjliggör fler affärer.

Created by Massimo Ippolito / Noun Project

Rekonstruktion

I företag som har svag lönsamhet och hög skuldsättning är pressen på ledningen mycket hård, att då få in en extern part som stöd avlastar vilket gör att man kan fokusera på verksamhets­utveckling istället för att förhandla med banker och andra fordringsägare. Harald & Partners erfarenhet av rekonstruktions­arbete och stora kontaktnät ökar möjligheterna att undvika konkurs och värde­förstörelse.

Created by Massimo hunotika / Noun Project

Styrelseuppdrag

Vi kan med vår finansiella bakgrund tillföra styrelsen kompetens som bidrar till att företaget lättare når sina mål. Det innebär också att företagsledningen kan ge andra strategiska frågor ett ökat fokus, vilket är särskilt viktigt i företag som har en hög tillväxt o/e skuldsättning.

Vi vill göra affärer som är lönsamma och roliga, för alla parter!


Vår målsättning är att vi tillsammans med våra partners kommer medverka till att många goda affärer kan genomföras och fler företag utvecklas positivt. Kreativa lösningar förutsätter lång erfarenhet, hög kompetens och ett stort nätverk - det har vi!

Ni hittar oss på Villagatan 13 i Stockholm där vi också kan erbjuda en mycket bra miljö för viktiga möten.